W zeszłym tygodniu klasy 8 w ramach innowacji pedagogicznej "Patriotyzm jutra" odwiedziły Westerplatte. Brały udział w zabawie historycznej "7 dni Westerplatte". Do rozegrania pełnej gry po terenie dawnej WojskowejSkładnicy Tranzytowej wystarczył telefon lub tablet z dostępem do internetu z zainstalowaną aplikacją do skanowania kodów QR. Gra poprowadziła uczestników przez siedem wrześniowych dni obrony Składnicy w 1939 r. oprowadzając jednocześnie po terenie Westerplatte i jego najważniejszych punktach.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei kształtowania postaw patriotycznych opartych na wartościach: tolerancja, wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej, które pomagają uczyć się efektywniej i szybciej.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do pracy w zespołach, kształtować umiejętności miękkie oraz pogłębiać wiedzę historyczną z zakresu historii Polski w połączeniu ze środkami technologii informacyjnej.

Z założenia wynika, że ma ona na celu zaproponowanie nowych, dotychczas nie stosowanych w naszej szkole, rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia, a także w zakresie zmian stosowanych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Klasom 8 dzielnie towarzyszyły dzieci z klasy 4b.

Autorami innowacji są Krzysztof Murawski i Beata Słomion.