I półrocze

1 września 2022 – 13 stycznia 2023

 

         Zebrania z rodzicami

 

·        14 września (środa)

·        19 października (środa)

·        14 grudnia – powiadomienia rodziców                               o przewidywanych ocenach (środa)

·        11 stycznia – powiadomienia  rodziców                             o ocenach niedostatecznych (środa)

 

 

 

             Rady i klasyfikacja

 

 

 

 

·        14 września Rada Pedagogiczna

·        13 grudnia – wpisanie przewidywanej oceny na                 koniec I semestru

·        10 stycznia – wpisanie ocen ostatecznych

·        11 stycznia  - Rada Klasyfikacyjna

 

II półrocze

30 stycznia 2022 – 23 czerwca 2023

 

           Zebrania z rodzicami

 

·        15 marca (środa)

·        26 kwietnia (środa)

·        17 maja – powiadomienia rodziców                                 o przewidywanych ocenach (środa)

      

 

 

 

           Rady i klasyfikacja

 

 

 

 

·        16 maja – wpisanie przewidywanej oceny na                   koniec II semestru (wtorek)   

·        13 czerwca – wpisanie ocen ostatecznych

·        14 czerwca  - Rada Klasyfikacyjna