I półrocze

4 września 2023 – 28 stycznia 2024

 

         Zebrania z rodzicami

 

·        13 września (środa)

·        18 października (środa)

·        20 grudnia – powiadomienia rodziców                               o przewidywanych ocenach (środa)

·        24 stycznia – powiadomienia  rodziców                             o ocenach niedostatecznych (środa)

 

 

 

             Rady i klasyfikacja

 

 

 

 

·        13 września Rada Pedagogiczna

·        20 grudnia – wpisanie przewidywanej oceny na                 koniec I semestru

·        23 stycznia – wpisanie ocen ostatecznych

·        24 stycznia  - Rada Klasyfikacyjna

 

II półrocze

12 lutego 2023 – 21 czerwca 2024

 

           Zebrania z rodzicami

 

·        20 marca (środa)

·        8 maja – powiadomienia rodziców                                 o przewidywanych ocenach (środa)

      

 

 

 

           Rady i klasyfikacja

 

 

 

 

·        8 maja – wpisanie przewidywanej oceny na                   koniec II semestru (wtorek)   

·        11 czerwca – wpisanie ocen ostatecznych

·        12 czerwca  - Rada Klasyfikacyjna