W związku ze zmianą dostawcy cateringu do szkoły na firmę FUDEKO Spółka Akcyjna z dniem 02.01.2024r. zmianie ulega cena obiadów z 11,50zł na 9,61zł. Z tego powodu konieczne jest podpisanie aneksów do umów na obiady finansowane przez rodziców.

Cena dla ucznia w szkole zmienia się z 6,50zł na 5,50zł (dopłata z miasta na 1 obiad zmienia się z 5,00zł na 4,11zł). Cena zmienia się z dniem 02.01.2024r.

Rodzic, który zawarł w roku szkolnym 2023/2024 umowę na obiady proszony jest o podpisanie w sekretariacie szkoły Aneksu do umowy do dnia 10.01.2024 roku.

W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany umowa na wniosek Rodzica zostanie rozwiązana.

Z poważaniem.

Monika Waszak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

w Gdańsku

------------------------

Z dniem 03.01.2022 zmieniają się w szkole zasady rozliczania obiadów.

Podstawą wydania obiadów jest podpisanie umowy, którą można dostać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej.
Rodzice proszeni są o wypełnienie wzoru umowy i niezwłoczne dostarczenie do szkoły w terminie do 09.09.2022 r.
Obiady opłacane będą na nowych zasadach - koszt obiadu to 6 zł - płatne PRZELEWEM do każdego 10go danego miesiąca na konto obiadowe każdego dziecka (numer konta zostanie podany po dostarczeniu podpisanej umowy).
Odliczenia obiadów możliwe są po poinformowaniu szkoły - mailowo (sekretariat@sp4.edu.gdansk.pl)  lub telefonicznie (58 301 54 31) najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.
Nadpłaty tak powstałe będą rozliczane w następnym miesiącu (pomniejszą kwotę należną za obiady).
Nadpłata pozostała na koncie dziecka na koniec czerwca zostanie zwrócona Rodzicowi/opiekunowi na rachunek bankowy przez niego wskazany w podpisanej umowie.