Z dniem 03.01.2022 zmieniają się w szkole zasady rozliczania obiadów.

Podstawą wydania obiadów jest podpisanie umowy, którą można dostać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej.
Rodzice proszeni są o wypełnienie wzoru umowy i niezwłoczne dostarczenie do szkoły w terminie do 09.09.2022 r.
Obiady opłacane będą na nowych zasadach - koszt obiadu to 6 zł - płatne PRZELEWEM do każdego 10go danego miesiąca na konto obiadowe każdego dziecka (numer konta zostanie podany po dostarczeniu podpisanej umowy).
Odliczenia obiadów możliwe są po poinformowaniu szkoły - mailowo (sekretariat@sp4.edu.gdansk.pl)  lub telefonicznie (58 301 54 31) najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.
Nadpłaty tak powstałe będą rozliczane w następnym miesiącu (pomniejszą kwotę należną za obiady).
Nadpłata pozostała na koncie dziecka na koniec czerwca zostanie zwrócona Rodzicowi/opiekunowi na rachunek bankowy przez niego wskazany w podpisanej umowie.