Opublikowano wzory umów niezbędne do przekazania na własność lub użyczenia laptopów rodzicom czwartoklasistów.

Rozporządzenia w tej sprawie zostały wydane w celu wypracowania jednego standardu umów i doprecyzowania procedury przekazania sprzętu przez gminy.

 

Dlaczego umowy są niezbędne?

Program „Laptop dla ucznia” zakłada przekazanie wszystkim czwartoklasistom komputerów, które mają służyć do nauki i rozwijania kompetencji cyfrowych. Umowa jest niezbędna, aby urządzenie mogło zostać przekazane przez szkołę (organ prowadzący szkołę) uczniowi Do uczniów trafią następujących modele:

  1. HP ProBook 440 G9
  2. Lenovo V15 G3 IAP CTO
  3. Acer TravelMate TMP214-54
  4. Acer TravelMate P2 TMP215-54
  5. Dell Latitude 3540
  6. Asus ExpertBook B1502CBA

Rodzice nie będą mogli samodzielnie wybrać modelu. Ich wybór zależy od wyników przetargów w regionach. Gdy rodzic odmówi przyjęcia laptopa na własność, wówczas organ prowadzący może podpisać z nim umowę użyczenia.

 

Czym różnią się umowy?

Umowę użyczenia można zawrzeć maksymalnie na pięć lat.  Strony mogą ją rozwiązać przed upływem tego terminu, za 30-dniowym okresem wypowiedzenia  Po tym terminie rodzice ucznia będą musieli zwrócić sprzęt organowi prowadzącemu szkołę.

W przypadku umowy o przekazaniu laptopów na własność, rodzice przez pięć lat nie będą mogli sprzedać sprzętu wynająć go, ani przekazać do użytkowania osobom trzecim. Później będą mogli dysponować laptopami w dowolny sposób.

 

Obowiązki rodziców

Przez czas obowiązywania umowy użyczenia oraz po przekazaniu sprzętu na własność rodzice będą zobowiązani przez pięć lat do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń, symboli, naklejek licencyjnych znajdujących się na przekazanych laptopach. Będą też musieli okazywać sprzęt w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Laptopy będą przekazane rodzicom na mocy ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

 

Pobierz projekty umów

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem – Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 1839

Pobierz wzór umowy użyczenia

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem – Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 1838

Pobierz wzór umowy przekazania na własność

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie laptopdlaucznia.gov.pl