Cele programu:

  • wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów
  • wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne,
    w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa,
  • wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych,
  • zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie rozwijania czytelnictwa uczniów

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE !!!

Nasza szkoła pozyskała fundusze na zakup książek do biblioteki. We wrześniu uczniowie wybierali książki, które chcieliby mieć w bibliotece. Rodzice, podczas zebrań z rodzicami, decydowali również o propozycjach zakupu. Nawiązaliśmy współpracę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną
w Gdańsku, Filia nr 43 i wspólnie uzgodniliśmy listę książek.   Otrzymaliśmy także akceptację dla naszych propozycji od Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców. Pierwsza partia książek już nadeszła.