Dnia 11 września 2019 roku uchwałą Rady Pedagogicznej przyjęto Punktowy system oceniania z zachowania.