Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

      I półrocze

  •  14 września (środa)
  •  19 października (środa) 
  •  14 grudnia – powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach (środa) 
  •  11 stycznia – powiadomienia rodziców o ocenach niedostatecznych (środa) 

     II półrocze

  • 15 marca (środa) 
  • 26 kwietnia (środa) 
  • 17 maja – powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach (środa)

                                     14.09.2022 r. / ŚRODA /                                    

KLASA

GODZINA ZEBRANIA

SALA LEKCYJNA

0A

17:30

4

1A

17:30

13

1B

17:30

16

2A

17:30

9

2B

17:30

12

3A

17:30

15

4A

16:30

9

5A

16:30

6

5B

16:30

5

6A

16:30

21

6B

16:30

15

7A

16:30

20

8A

16:30

8

8B

16:30

16

8C

16:30

3