Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

      I półrocze

  •  13 września (środa)
  •  18 października (środa) 
  •  20 grudnia – powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach (środa) 
  •  24 stycznia – powiadomienia rodziców o ocenach niedostatecznych (środa) 

     II półrocze

  • 20 marca (środa) 
  • 8 maja – powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach (środa)