8a w akcji - praktyczna lekcja z Edukacji dla bezpieczeństwa- gaszenie pożaru