W piątek 31 stycznia 2020 roku odbył się apel śródroczny, podczas którego zostali wyróżnienie ci uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że na koniec roku grono nagrodzonych będzie większe.