Dnia 13.10.2022r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się uroczysty apel dla całej
społeczności szkolnej. Część artystyczną uświetniły wiersze, piosenki oraz humorystyczne 
przedstawienie pt. "Lekcja języka polskiego".
Głos zabrała również Pani Dyrektor Monika Waszak, która złożyła wszystkim pracownikom
serdeczne życzenia oraz podziękowania za trud pracy wkładany w kształtowanie młodzieży.