Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Jego głównym celem 

jest zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie. Europejski Dzień Języków podkreśla znaczenie wszystkich języków, jakimi porozumiewamy się w Europie. 

Nasza szkoła wzięła udział w tym wydarzeniu.W przygotowaniach udział wzięły klasy 4-8. Każda klasa wylosowała jeden kraj europejski i miała za zadanie poprzez występ artystyczny i wykonanie plakatu przedstawić pozostałym uczniom klimat danego państwa. Szkoła w tym dniu została udekorowana plakatami wykonanymi przez uczniów z informacjami na temat krajów europejskim.. Podczas zajęć starano się przekazać uczniom jak najwięcej ciekawostek dotyczących języków obcych oraz tradycji naszych sąsiadów. Uczniowie mogli posłuchać jak brzmią powitania w różnych językach, dowiedzieć się więcej o symbolach i kulturze innych krajów europejskich. Klasy młodsze na lekcjach języka angielskiego kolorowały nowo poznane flagi europejskie i bawiły się przy nauce powitalnego „cześć” w kilku językach. Po uroczystych prezentacjach odbył się quiz wiedzy o przedstawianych krajach Europy. Uczniowie otrzymywali punkty w kategorii: prezentacja wylosowanego państwa, strój, dekoracja oraz quiz. Najwięcej punktów zdobyła klasa 7A , 5A oraz 6A.  

Nauczyciele języków obcych dziękuję wszystkim reprezentacjom i występującym uczniom za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie Dnia Języków Obcych. 

Mamy nadzieję,że włączenie się w obchody Europejskiego Dnia Języków było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o otaczającym nas świecie! 

 

A.Lucas, K.Duda-Zinkiewicz