W piątek 21 X 2022r klasa II B wybrała się  do Centrum Sztuki Współczesnej na wystawę " Sensoria - sztuka i nauka naszych zmysłów". Wystawa opierała się na unikalnych zainteresowaniach artystów skupionych wokół zmysłów węchu, dotyku, wzroku i słuchu . Wszystko było dla nas bardzo ciekawe i bardzo  nam się podobało.