Uczniowie klasy III A wzięli udział w zajęciach w Ośrodku Kultury Morskiej. Dowiedzieli się, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych na morzu. Edukator przedstawił im najważniejsze sposoby wzywania pomocy oraz zasady postępowania podczas akcji ratunkowej na morzu. A potem mogli pobawić się na wystawie interaktywnej.