Zapraszamy uczniów klas 0-8
 do udziału w konkursie plastycznym
pt. „Poznajemy Kaszuby”,
w ramach :
Rok 2022 – Rokiem Józefa Wybickiego.
Technika dowolna, format – mała kartka z bloku.

Tematem pracy może być krajobraz Kaszub, wybrane miasto lub ilustracja do legendy związanej z Kaszubami.
Z tyłu pracy napisz swoje imię i nazwisko, klasę oraz
tytuł pracy (co przedstawia).

Termin wykonania prac do 18 listopada 2022 r. –
do biblioteki