Z dniem 03.01.2022 zmieniają się w szkole zasady rozliczania obiadów.

Podstawą wydania obiadów jest podpisanie umowy o korzystanie z obiadów w stołówce SP nr 4 w okresie styczeń - czerwiec 2022 (załącznik poniżej).
Rodzice proszeni są o wypełnienie załączonego wzoru umowy (umowy imienne będą rozdawane uczniom w dniu 10.01.2022) i niezwłoczne go dostarczenie do szkoły w terminie do 12.01.2022 r.
Obiady opłacane będą na nowych zasadach - koszt obiadu to 5,30zł - płatne PRZELEWEM do każdego 10go danego miesiąca na konto obiadowe każdego dziecka (numer konta zostanie podany po dostarczeniu podpisanej umowy).
Odliczenia obiadów możliwe są po poinformowaniu szkoły - mailowo (sekretariat@sp4.edu.gdansk.pl)  lub telefonicznie (58 301 54 31) najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.
Nadpłaty tak powstałe będą rozliczane w następnym miesiącu (pomniejszą kwotę należną za obiady).
Nadpłata pozostała na koncie dziecka na koniec czerwca zostanie zwrócona Rodzicowi/opiekunowi na rachunek bankowy przez niego wskazany w podpisanej umowie.

Wszelkie informacje o nowych zasadach wydawania/rozliczania obiadów będą umieszczane na stronie szkoły w zakładce "Obiady".