SPOTKANIE WIGILIJNE W KLASIE III A
Uczniowie klasy III A przygotowali występ z okazji świąt Bożego Narodzenia. Na spotkaniu z rodzicami dzieci zaprezentowały wiersze o tematyce świątecznej i kolędy. Potem były życzenia, dzielenie się opłatkiem i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.