Dnia 10 czerwca sala gimnastyczna zamieniła się w estradę, na której najodważniejsi uczniowie odkrywali swoje talenty, prezentując je przed społecznością szkolną. Przeważały tańce i śpiewy, ale nie brakowało pokazów gimnastycznych i piłkarskich. Atmosfera zachęcała do zabawy i rywalizacji. Niektórzy uczniowie z widowni, ośmieleni pokazami kolegów, spontanicznie występowali przed publicznością z lepszym lub gorszym efektem.  Ale nie to było w tym momencie ważne. Gdyż..."Śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi.  Lubię piosenki i różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery, kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni, różne sceny, brygady, już nie dadzą mi rady, bo ja się wcale nie chwalę ja po prostu niestety mam talent..."