10 lutego klasy piąte uczestniczyły w warsztatach w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Poznały historię XVII wiecznego poprzednika i zwiedziły nowoczesne wnętrza obecnego, imponującego gmachu. Na koniec uczniowie mogli odkryć swoje zdolności aktorskie.