18 czerwca nasi ósmoklasiści stali się dumnymi absolwentami Szkoły Podstawowej nr 4.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na nowej ścieżce edukacji!

źróło:FBsp4