W związku z podwyższeniem cen jednostkowych za obiad dostarczany do szkoły przez firmę Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski z 10zł na 11zł od dnia 01.02.2023r. konieczne jest podpisanie aneksów do umów na obiady finansowane przez rodziców.

Cena dla ucznia w szkole zmienia się z 6,00zł na 6,50zł (dopłata z miasta na 1 obiad zmienia się z 4,00zł na 4,50zł). Cena zmienia się z dniem 01.02.2023r.

Rodzic, który zawarł w roku szkolnym 2022/2023 umowę na obiady proszony jest o podpisanie w sekretariacie szkoły Aneksu nr 1 do dnia 01.02.2023 roku.

W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany umowa na wniosek Rodzica zostanie rozwiązana.

Z poważaniem.

Monika Waszak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

w Gdańsku