Informacje o szkole

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Gdańsku

 
Szkoła jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Gdańsk.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 
NASZ ADRES: 
województwo pomorskie
80-769 Gdańsk
ul. Łąkowa 61
NIP 583-21-26-955
REGON 000736994
tel: (58) 3015431
fax: (58) 3054810
email: sekretariat@sp4.gda.pl