SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
województwo pomorskie
80-769 Gdańsk
ul. Łąkowa 61
NIP 583-21-26-955
REGON 000736994
tel: (58) 30-154-31
fax: (58) 305-48-10
email: sekretariat@sp4.gda.pl
http://sp4.gda.pl/ 
Facebook