Miasto Gdańsk dba o stwarzanie dobrych warunków do nauki poprzez różnorodne formy pomocy. Wspiera zarówno uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak i aktywnych, zdolnych. Dzięki gdańskim stypendiom uczniowie mogą poszerzać horyzonty, zdobywając wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności.

  • zasiłki i stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym
  • stypendia Prezydenta Miasta Gdańska
  • stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły
  • "Wyprawka szkolna 2011"
  • dożywianie
Szczegóły:
http://www.gdansk.pl/edukacja,698,9706.html