Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki w szkołach będą odbywać się szczepienia uczniów, którzy ukończyli 12 rok życia. Proszę zapoznać się z treścią załączników. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w pierwszych tygodniach września i na zebraniach.